Welkom op de website van mijn praktijk voor Prelogopedie en Lactatiekunde!

U kan bij mij terecht met al uw vragen omtrent eet- en/of drinkproblemen bij uw baby of peuter (0-2 jaar), alsook voor borstvoedingsbegeleiding (zowel pre- en postnataal)

Over mij


Mijn naam is Fien Crispel, (pre)logopediste/deglutologe en lactatiekundige. Tijdens mijn basisopleiding Logopedie en mijn master-na-masteropleiding Deglutologie raakte ik geïnteresseerd in de eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen, waarna ik mij hierin dan ook bijschoolde. Mijn passie voor deze doelgroep is doorheen de jaren alsmaar gegroeid, waardoor ik in 2021 beslist heb mijn eigen praktijk op te richten. Binnen de therapiesessies wil ik ouders ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden wanneer het eten en drinken bij hun kindje moeizamer verloopt. Aangezien borstvoeding ook een belangrijk deel uitmaakt van het eet- en drinkproces van baby's en kinderen besloot ik in 2022 de opleiding Lacatiekunde te volgen. Sinds juni 2023 mag ik mezelf dan ook lactatiekundige noemen en bied ik eveneens borstvoedingsconsultaties aan, zowel pre- als postnataal.


Naast mijn zelfstandige praktijk ben ik sinds 2018 werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Brussel, binnen het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), waar ik eveneens in sta voor voedingsconsultaties bij gehospitaliseerde patiëntjes, onder andere op de diensten Pediatrie, Neonatologie en Intensieve Zorgen. 

OPLEIDINGEN


2022-2023: Postgraduaat Lactatiekunde - Artevelde Hogeschool Gent

Januari - februari 2022: Online masterclass Flesweigeren - Volmondig Logopedie Nijmegen

Maart 2019: Intensieve week eet- en drinkproblemen bij baby's en jongere kinderen - Artevelde Hogeschool Gent

2017-2018: Master-na-master Deglutologie - KULeuven

2013-2017: Master in de Logopedische Wetenschappen - UGent


Prelogopedie/lactatiekunde


Prelogopedie

Een prelogopedist of preverbale logopedist staat in voor het onderzoeken en behandelen van kindjes bij wie het eten en/of drinken moeizaam verloopt. 

- Heeft je kindje het moeilijk bij de overgang van borst naar fles?

- Is er sprake van verslikken tijdens het drinken of krijgt je kindje het benauwd tijdens het drinken?

- Heeft je kindje het moeilijk bij de overgang naar lepelvoeding of vaste voeding?

- Lijkt jouw kindje moeilijkheden te ondervinden met kauwen?

- Verloopt het drinken uit een beker niet altijd even vlot?

- ...?


Voor al deze vragen kan je terecht bij een prelogopedist! 

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de moeilijkheden en zoeken we naar manieren om het eten en drinken opnieuw plezierig te maken. Eet- en drinkproblemen vragen in sommige gevallen een multidisciplinaire benadering, waardoor bv. naar een diëtist kan worden doorverwezen indien dit aangewezen lijkt. Lactatiekunde

Een lactatiekundige informeert en begeleidt (toekomstige) mama's (en partners) omtrent borstvoeding. 

- Twijfel je nog of je al dan niet borstvoeding wilt geven en wil je graag wat meer informatie hieromtrent?

- Ben je graag goed voorbereid op het geven van borstvoeding nog vóór je kindje er is?

- Word je graag geïnformeerd over de verschillende borstvoedingshoudingen?

- Loopt de borstvoeding moeizaam en word je hierin graag bijgestaan?

- Heb je last van kloven, spruw, vaatspasmes, (terugkerende) borstontstekingen, over- of onderproductie,...?

- Wil je graag begeleiding bij het kolven?

- Wens je de borstvoeding af te bouwen, maar weet je niet goed hoe te beginnen?

-...?


Voor al deze vragen kan je terecht bij een lactatiekundige!

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de moeilijkheden en zoeken we naar oplossingen om (opnieuw) van de borstvoeding te genieten. Als lactatiekundige, maar ook als ervaringsdeskundige bij wie de borstvoeding niet altijd van een leien dakje verliep, wil ik jou graag bijstaan in deze soms uitdagende, maar mooie periode. Wanneer dit aangewezen lijkt, werk ik samen met jouw vroedvrouw of verwijs ik door. 


Werkwijze


Aanmelding

Een eerste aanmelding kan gebeuren op doorverwijzing van verschillende instanties (bv. pediater, vroedvrouw, na hospitalisatie in het ziekenhuis,...) of op eigen initiatief. De eerste aanmelding gebeurt het best per mail of via het contactformulier (zie tabblad 'Contact'), waarna u gecontacteerd wordt om een eerste gesprek vast te leggen. 


Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt zo veel mogelijk informatie verzameld en wordt de hulpvraag/worden de hulpvragen in kaart gebracht. Het is mogelijk dat reeds een eerste observatie van een voedingsmoment plaatsvindt. Het eerste gesprek wordt in de mate van het mogelijke dan ook rond voedingstijd gepland. Gelieve tijdens dit consult het boekje van Kind&Gezin, alsook de gewoonlijke voeding van je baby of peuter mee te nemen. 


Behandeling

Indien dit aangewezen lijkt na het eerste gesprek, wordt therapie opgestart. Afhankelijk van de moeilijkheid/de moeilijkheden zullen één of meerdere sessies nodig zijn. Deze sessies vinden plaats in de praktijk. In sommige gevallen kom ik aan huis. 


Tarieven

Voor de behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby's en peuters en voor de borstvoedingsbegeleiding wordt op heden geen terugbetaling vanuit de verplichte verzekering voorzien (prestaties vallen buiten de huidige nomenclatuur). In sommige gevallen is terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Dit zal met u tijdens het eerste gesprek besproken worden. 


Ik ben niet geconventioneerd, wat wl zeggen dat ik mijn tarieven zelf bepaal. Ik volg echter grotendeels de opgelegde tarieven vanuit onze beroepsvereniging (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten - VVL): 


Prelogopedie                                                    Lactatiekunde

                                                                                              Prenatale consultatie 1 uur: € 80

                         Intakegesprek 1 uur: € 76                   Intakegesprek postnataal 1 uur: € 76                                  Therapiesessie 30 minuten: € 38              Postnatale sessie 30 minuten: € 38

                  Therapiesessie 60 minuten: € 76              Postnatale sessie 60 minuten: € 76

 
 
 
 
 
unsplash